Događanja

Prema Članku 9. Ugovora o zakupu poslovnog prostora, stanarima Poduzetničkog inkubatora Osvit omogućeno je “korištenje konferencijske dvorane 3 puta mjesečno bez naknade, a sukladno rasporedu korištenja dvorane”. Konferencijska dvorana stoji na raspolaganju i ostalim zainteresiranim strankama uz naknadu od 100,00 kn + PDV po satu korištenja te prethodnu najavu i sukladno rasporedu korištenja dvorane.

Raspored rezerviranih termina