Prava i obveze

PRAVA I OBVEZE

 • potpuna tajnost informacija o poduzetniku
 • obavljanje djelatnosti prema vlastitom programu
 • korištenje proizvodnog poslovnog prostora uz odgovarajuću za to propisanu naknadu
 • stručna pomoć pri uvođenju poduzetnika u samostalno poslovanje
 • marketinšku pomoć po regresiranim cijenama

mogućnost povoljnog najma uredskog prostora za vrijeme korištenja proizvodnog prostora, i to

 • za prvih 6 mjeseci poslovanja 100% subvencije*
 • za drugih 6 mjeseci poslovanja 80% subvencije*
 • za drugu godinu poslovanja 70% subvencije*
 • za treću godinu poslovanja 50% subvencije*
 • za četvrtu godinu poslovanja 20% subvencije*
 • za petu godinu poslovanja 0% subvencije*

 

oslobađanje poreza na tvrtku i to:

 • oslobađanje plaćanja komunalne naknade za vrijeme korištenja usluga poduzetničkog inkubatora
 • korištenje zajedničkih prostora (prostor za sastanke i drugo)

*Režijski troškovi nisu uključeni u subvenciju.